Dịch vụ sửa máy hút bụi tại Hải Phòng cho hơn 600 khách hàng mỗi năm. Nhân dịp khai chương chi nhánh dịch vụ tại Hải Phòng, giảm