Với thói quen hằng ngày trong khi sử dụng máy giặt và có nhiều điều không đúng mà người dùng không để ý đến vô tình làm hư